Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

บริการดูแลผู้สูงอายุ

"อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ"

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

การดูแลเบื้องต้น
- อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาด ร่างกาย
– จัดเตรียมยา และป้อนอาหาร
- ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล กรณีมีแผลกดทับ
– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น เดินเล่น
– อ่านหนังสือให้ฟัง
– พูดคุย สนทนาเป็นเพื่อน
– พาไปพบแพทย์ตามนัด
– และอื่นๆตามความเหมาะสม

กิจกรรมพิเศษ
- ทำบุญ ตักบาตรทุกวันจันทร์
– ทำกายภาพบำบัด
– จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของผู้สูงอายุ
– เปิดวีดีทัศน์ให้ชมตามความชื่นชอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับบริการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติและผู้เข้าพักอย่างละ 2 ชุด
– ประวัติการรักษา / ยาประจำ ใบนัดของแพทย์(ถ้ามี)
– ชำระค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมในเดือนถัดไป
- ของใช้ส่วนตัว สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม หวี นำยาบ้วนปาก ทิชชู แพมเพิส เวชภัณฑ์อื่นๆ (กรณีไม่เหมาจ่าย)

Scroll Up
error: Content is protected !!