บริการดูแลผู้สูงอายุ

"อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ"

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

การดูแลเบื้องต้น
- อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาด ร่างกาย
– จัดเตรียมยา และป้อนอาหาร
- ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล กรณีมีแผลกดทับ
– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น เดินเล่น
– อ่านหนังสือให้ฟัง
– พูดคุย สนทนาเป็นเพื่อน
– พาไปพบแพทย์ตามนัด
– และอื่นๆตามความเหมาะสม

กิจกรรมพิเศษ
- ทำบุญ ตักบาตรทุกวันจันทร์
– ทำกายภาพบำบัด
– จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของผู้สูงอายุ
– เปิดวีดีทัศน์ให้ชมตามความชื่นชอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับบริการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติและผู้เข้าพักอย่างละ 2 ชุด
– ประวัติการรักษา / ยาประจำ ใบนัดของแพทย์(ถ้ามี)
– ชำระค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมในเดือนถัดไป
- ของใช้ส่วนตัว สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม หวี นำยาบ้วนปาก ทิชชู แพมเพิส เวชภัณฑ์อื่นๆ (กรณีไม่เหมาจ่าย)

Scroll Up
error: Content is protected !!