โปรแกรมรักคุณแม่ (MY MOM)

โปรแกรมรักคุณแม่ (MY MOM)

ราคาปกติ 4,900 บาท ลดเหลือ 1,399 บาท


1.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

2.ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirogram)

3.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

4.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Grip Stregth)

5.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง (Back Stregth)

6.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา (Leg Stregth)

7.ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)

8.วัดความดันโลหิต / ชีพจร (Blood Pressure/ Pulse)

9.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)

11.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

12.ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)

13.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT,Alkaline Phosphatase)

14.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

15.ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)

16.ตรวจระดับไขมันชุดใหญ่ (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

17.ตรวจระดับกรดยูริคหรือโรคเก้าท์ (Uric Acid)

18.ตรวจโรคไขข้ออักเสบ (Rheumatoid Factor)

19.ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ (Stool Culture)

20.ตรวจหาหมู่เลือดเอบีโอ (Blood Group ABO)

21.ตรวจหาหมู่เลือดอาร์เอช (Blood Group Rh)

22.ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร,ปอด (CEA)

23.ตรวจมะเร็งตับ (AFP)

24.ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA 19-9)

25.ตรวจมะเร็งรังไข่ (CA 12-5)(ผู้หญิง)

26.ตรวจมะเร็งเต้านม (CA 15-3) (ผู้หญิง)

27.ตรวจระดับแมกนีเซียม (Magnesium)

28.ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti  HCV)

29.ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium)

30.ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV)

31.ตรวจการทำงานของหัวใจ (CPK Total)

32.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

สำหรับโปรแกรมรักคุณแม่ หากบุตรหรือบุคคลในครอบครัวเดินทางมากับคุณแม่ตรวจราคาพิเศษท่านที่ 2 เป็นต้นไปท่านละ 1,199 บาท

Scroll Up
error: Content is protected !!