โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ! พิเศษ!

22 รายการ จากปกติ 2,500  บาท  พิเศษ 999 บาท เท่านั้น!!


 1. 1.การตรวจร่างกายทั่วไปชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร
 2. 2.ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 3. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ UA
 4. ตรวจค้นหาโรคเบาหวาน FBS
 5. ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 6. ตรวจหาไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 7. ตรวจหาไขมันดี HDL - Cholesterol
 8. ตรวจหาไขมันไม่ดี LDL – Cholesterol
 9. ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเก้าท์ Uric Acid
 10. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN
 11. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 12. 12.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 14. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ALP
 15. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
 16. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
 17. ตรวจหาหมู่เลือด เอ บี โอ ABO Group
 18. ตรวจหาหมู่เลือด อาร์ เอช Rh Group
 19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร,ปอด CEA
 21. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
 22. ค่า BMI ดัชนีมวลกาย
Scroll Up
error: Content is protected !!