โปรแกรมรักคุณพ่อ ( LOVE MY DAD PROGRAM )

โปรแกรมรักคุณพ่อ  ( LOVE MY DAD PROGRAM )

จากราคา 5,900 บาท พิเศษ 2,599 บาท


1.Electro Cardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2.SPIROGRAM ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

3.AUDIOGRAM ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

4.GRIP STREGTH ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ

5.BACK STREGTH ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง

6.LEG STREGTH ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา

7.BODY MASS INDEX (BMI) ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

8.BLOOD PRESSURE / PULSE ตรวจวัดความดันโลหิต / ชีพจร

9.COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

10.FASTING BLOOD SUGAR (GLUCOSE) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหรือโรคเบาหวาน

11.BUN ตรวจการทำงานของไต

12.Creatinine ตรวจการทำงานของไต

13.SGOT (AST) ตรวจการทำงานของตับ

14.SGPT (ALT) ตรวจการทำงานของตับ

15.Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ

16.HEPPATITIS VIRUS B ตรวจเชื้อไวรัสตับบี

17.ANTI HBS ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับบี

18.CHOLESTEROL ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล

19.TRIGLYCERIDE ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์

20.HDL-CHOLESTEROL ตรวจระดับไขมันดี

21.LDL-CHOLESTEROL ตรวจระดับไขมันไม่ดี

22.URIC ACID ตรวจระดับกรดยูริคหรือโรคเก้าท์

23.RHEUMATOID FACTOR ตรวจไขข้ออักเสบรูมาตอยด์

  1. ABO BLOOD GROUP ตรวจหมู่เลือดเอบีโอ
  2. RH BLOOD GROUP ตรวจหมู่เลือดอาร์เอช

26.CARCINO EMBRYONIC AG (CEA) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่

27.ALPHA FETOPROTEIN (AFP) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ

28.CA19-9 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร , ปอด

29.PROSTATIC SPECIFIC Ag (PSA) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

30.ACID PHOSPHATASE ตรวจสารบ่งชี้ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก

31.CALCIUM ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด

32.CPK TOTAL ตรวจการทำงานของหัวใจ

33.ANTI HAV ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

34.STOOL CULTURE ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ

35.GAMMA GT ตรวจภาวะตับแข็ง ตับวาย

36.VDRL ตรวจเชื้อซิฟิลิส

37.ANTI HIV ตรวจโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์

38.INFLU วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

 

Scroll Up
error: Content is protected !!