เกี่ยวกับเรา

สถานพยาบาลทัศกานต์ แล็บ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลสุขภาพแด่ทุกท่านทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มบริษัท ครบวงจร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทีมงานมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่จะให้บริการอย่างจริงใจ และตลอดไป เพื่อสร้างความมั่นใจแด่ผู้มารับบริการ ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี โดยได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดดังพันธกิจที่ว่า " เน้นคุณภาพ บริการดุจญาติมิตร มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

เปิดให้บริการแบบครบวงจรดังนี้ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจสารคัดหลั่งต่าง ๆ , ตรวจชิ้นเนื้อ, ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธุ์เครือญาติ เป็นต้น) การให้บริการตรวจด้านอาชีวอนามัย (สมรรถภาพปอด, สมรรถภาพการได้ยิน, สายตาอาชีวอนามีย, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, สมรรถภาพกล้ามเนื้อขา, สมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง, สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ เป็นต้น การให้บริการตรวจสารเคมีทุกชนิด การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน เป็นต้น

ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้ 1) สำนักงานใหญ่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์ แล็บ สาขาแพรกษา ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3) สาขาบางพลี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 4) สาขาฉะเชิงเทรา ณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสอนผู้ช่วยทางการแพทย์ ชื่อ โรงเรียนทัศนีย์ การบริบาล และ5) ที่จังหวัดอุบลราชธานีกำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ทั้งนี้ยังมีสาขาที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในภายภาคหน้าคือ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และนครราชสีมา

 

ชื่อที่อยู่แต่ละสาขา
1) สำนักงานใหญ่ บริษัท ทัศกานต์ แล็บ จำกัด
เลขที่ 248/323 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 021166215 โทรสาร 021166215 มือถือ 0870281323
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00 น. - 18.00 น.
2) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์ แล็บ สาขา แพรกษา
เลขที่ 211/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 021166215 โทรสาร 021166215 มือถือ 0870281323
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 07.00 น. - 19.00 น.
3) สถานพยาบาลทัศกานต์ แล็บ สาขาบางพลี
เลขที่ 37/43-44 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 021217765 โทรสาร 020774425
มือถือ 0870281323, 0954906327
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 07.00 น. - 19.00 น.
4) โรงเรียนทัศนีย์ การบริบาล ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 90/8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ 033050700 โทรสาร 033050701
มือถือ 0870281323
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 18.00 น.

 

นโยบายคุณภาพ

“บริการดุจญาติมิตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ”

 

♥ สุขภาพของคุณ คือ การบริการของเรา ♥

 

 

เอกสารประกอบสถานพยาบาล

 

เอกสารประกอบสถานพยาบาล

 

ใบรับรัองและเกียติบัตร

Scroll Up
error: Content is protected !!