เกี่ยวกับเรา

สถานพยาบาลทัศกานต์ แล็บ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลสุขภาพแด่ทุกท่านทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มบริษัท ครบวงจร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทีมงานมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่จะให้บริการอย่างจริงใจ และตลอดไป เพื่อสร้างความมั่นใจแด่ผู้มารับบริการ ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี โดยได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดดังพันธกิจที่ว่า " เน้นคุณภาพ บริการดุจญาติมิตร มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

เปิดให้บริการแบบครบวงจรดังนี้ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจสารคัดหลั่งต่าง ๆ , ตรวจชิ้นเนื้อ, ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธุ์เครือญาติ เป็นต้น) การให้บริการตรวจด้านอาชีวอนามัย (สมรรถภาพปอด, สมรรถภาพการได้ยิน, สายตาอาชีวอนามีย, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, สมรรถภาพกล้ามเนื้อขา, สมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง, สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ เป็นต้น การให้บริการตรวจสารเคมีทุกชนิด การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน เป็นต้น

ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 สาขา คือ สาขาสมุทรปราการ และสาขาฉะเชิงเทรา ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมคือ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา เตรียมพบกับการให้บริการของสาขาใหม่เร็ว ๆ นี้คะ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล
1. สาขาสมุทรปราการ
248/323 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280
โทร 02-116-6215 มือถือ 087-028-1323,095-4906327 แฟกซ์ 02-1166215
อีเมล์ tasakarn_lab@hotmail.com, tasakarn.lab@gmail.com
เปิดให้บริการ 08.00 - 17.00 น.

2. โรงเรียนทัศนีย์ การบริบาล ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 90/8 ม.5 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร 033-050700 มือถือ 095-4906327, 087-0281323 แฟกซ์ 033-050701
เปิดให้บริการ 08.00 น. – 20.00 น.

เอกสารประกอบสถานพยาบาล

               

Scroll Up
error: Content is protected !!