เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปฏิบัติงานนอกสถานที่

แพทย์ ตรวจประเมินร่างกายและให้คำแนะนำ

พยาบาล คัดกรองประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น,ECG,เจาะเลือด

เทคนิการแพทย์ เจาะเลือด

ผู้ช่วยพยาบาล การช่วยพยาบาลเบื้องต้น อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

Scroll Up
error: Content is protected !!