หน้าแรก

” เน้นคุณภาพ บริการดุจญาติมิตร พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพบุคคลและพนักงาน
ให้บริการตรวจบุคคลทั่วไปและพนักงานจำนวนมาก บริษัท โรงงานต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์มาตราฐาน
บริการดูแลผู้สูงอายุ

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

จำหน่าย ให้เช่า เครื่องมือทางการแพทย์

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

จัดสอนผู้ช่วยการแพทย์ทุกสาขา

รับสมัครบุคคลทั่วไปอายุ 17 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

ให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มโรงงาน,บริษัทและหน่วยงานต่างนอกสถานที่ด้วยเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพและเฉพาะทาง

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยขั้น ตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การตรวจเลือดต่างๆ การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจน้ำไขสันหลังจากการเจาะน้ำไขสันหลัง การตรวจเชื้อ การตรวจเพาะเชื้อ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์ แล็บ

1. สาขาสมุทรปราการ
248/323 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ. สมุทรปราการ 10280
โทร 02-116-6215 มือถือ 087-028-1323,0954906327แฟกซ์ 02-1166215
อีเมล์ tasakarn_lab@hotmail.com, tasakarn.lab@gmail.com
เปิดให้บริการ 08.00 - 17.00 น.

2. โรงเรียนทัศนีย์ การบริบาล ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 90/8 ม.5 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร 033-050700 มือถือ 095-4906327, 087-0281323 แฟกซ์ 033-050701
เปิดให้บริการ 08.00 น. – 20.00 น.

Scroll Up
error: Content is protected !!