หน้าแรก

พันธกิจ (MISSION)

องค์กรเรามุ่งให้การบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร
โดยมุ่งเน้นการบริการที่ประทับใจ มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทุกชนชั้น
องค์กรเรามุ่งให้การบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 เน้นการบริการทุกท่านดุจเป็นญาติมิตรของเรา
เน้นการบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดแด่ทุกท่าน
 เน้นการบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร
เน้นการบริการตรวจสุขภาพทุกท่านทั่วประเทศ

 

ภารกิจ (Task)

     เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรยินดีให้การบริการทางการแพทย์ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่านที่เข้ามารับบริการ

 

 

บริการของเรา

บริการตรวจสุขภาพบุคคลและพนักงาน
ให้บริการตรวจบุคคลทั่วไปและพนักงานจำนวนมาก บริษัท โรงงานต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์มาตราฐาน
บริการดูแลผู้สูงอายุ

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

จำหน่าย ให้เช่า เครื่องมือทางการแพทย์

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

จัดสอนผู้ช่วยการแพทย์ทุกสาขา

รับสมัครบุคคลทั่วไปอายุ 17 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

ให้บริการทางการแพทย์นอกสถานที่

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มโรงงาน,บริษัทและหน่วยงานต่างนอกสถานที่ด้วยเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพและเฉพาะทาง

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยขั้น ตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การตรวจเลือดต่างๆ การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจน้ำไขสันหลังจากการเจาะน้ำไขสันหลัง การตรวจเชื้อ การตรวจเพาะเชื้อ

1) สำนักงานใหญ่ บริษัท ทัศกานต์ แล็บ จำกัด
เลขที่ 248/323 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 021166215 โทรสาร 021166215 มือถือ 0870281323
ให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 07.00 น. - 19.00น.
2) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทัศกานต์ แล็บ สาขา แพรกษา
เลขที่ 211/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 021166215 โทรสาร 021166215 มือถือ 0870281323
ให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 07.00 น. - 19.00น.
3) สถานพยาบาลทัศกานต์ แล็บ สาขาบางพลี
เลขที่ 37/43-44 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 021217765 โทรสาร 020774425
มือถือ 0870281323, 0954906327
ให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 07.00 น. - 19.00น.
4) โรงเรียนทัศนีย์ การบริบาล ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 90/8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ 033050700 โทรสาร 033050701
มือถือ 0870281323
ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00 น. - 19.00 น.
Scroll Up
error: Content is protected !!